นโยบายการชำระค่าสินค้า

01 การชำระค่าสินค้า

1.1

ขั้นตอนการส่งสินค้าจะเริ่มหลังการแจ้งชำระสินค้า

โอน หรือ นำฝากเข้าบัญชี :

 ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์บางรัก054-301-929-1หจก.สหยิ่งทวีกิจ

1.2

หรือสแกนผ่าน QR PromptPay

PromptPay ลัคกี้แวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยิ่งทวีกิจ
พร้อมเพย์ ID: 0-1035-32010-18-5

1.3

โปรดแจ้งชำระเงินหลังจากชำระค่าสินค้า

  • โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ กดที่นี่

นโยบายการออกใบกำกับภาษี

01 การออกใบกำกับภาษี

1.1

 กรณีลูกค้า ต้องการออกใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

  • หลังจากชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยจะจัดส่งพร้อมสินค้า
  • ทางเราออกเอกสารเป็นชุด ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า
  • กรณีที่ลูกค้าให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้ว และต้องการเปลี่ยนรายละเอียดในบิลภายหลัง ทางเราสามารถแก้ไขให้ได้ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับแก้ไข
  • กรณีที่ลูกค้ากรอกข้อมูลไม่ครบ ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าได้